Obiective

SUsţinerea PERformanţei şi CONsolidarea EXcelenţei în INOE 2000

Obiective

Obiectivul general

Obiectivul general constă în susţinea acţiunilor şi mijloacelor de punere de implementare a Planului de Dezvoltare Instituţională cu scopul creşterii capacităţii şi performanţei instituţionale.

Obiectivele specifice sunt:

O.1 Creşterea performanţelor în domeniul de activitate, la nivelul tuturor filialelor, departamentelor şi colectivelor;

O.2  Susținerea dezvoltării mijloacelor competitive ale cercetării (RU și infrastructura) cu implicare imediată în domeniile de dezvoltare durabilă, capabile să răspundă solicitărilor societale în condiţii de rezilienţă;

O.3  Valorificarea superioară a competenţelor, capacităţii de cercetare şi a rezultatelor

Obiectivul general al proiectului și, obiectivele specifice sunt urmărite de activitățile suport propuse de program (A1÷A6) pentru activitatea de cercetare propriu-zisă, precum și pentru activități pe care le numim și  “trans-structurale”,  care au fost identificate ca fiind direcții de interes strategic comun pentru toate componentele din structura institutului. Acestea din urmă cuprind eforturile care dezvoltă: i. capacitatea de transfer tehnologic, stimularea inițiativelor antrepreno-riale bazate pe implement-tarea rezultatelor cercetării; ii. asigurarea resursei umane înalt specializate, atât numeric, cât și cu capacitate de dezvoltare a paletei de servicii; iii. Creșterea capacității administrative și de promovare a rezultatelor cercetării. Activitățile pe care proiectul le propune pentru atingerea obiectivelor specifice sunt activități din categoriile eligibile specificate de pachetul de informații.

Contactati-ne!

4 + 5 =

Sediu central

Atomiștilor 409
Măgurele, Ilfov, RO

Program de lucru

L-V: 8am – 5pm
S-S: Closed

Telefon

+40 (0) 21 457 45 22